Servicemannskap kjem frå Italia til Langevåg

foto