Nær 200 Helse Fonna-tilsette i koronafråver: 26 koronapasientar på sjukehus