Utset søknadsfristen for kommunedirektørstillinga

foto