Stor pessimisme blant oljerelaterte bedrifter i vest

foto