Miljø- og friluftslivsorganisasjonar krev å bli høyrde om vindkraft