Friluftsrådet får elevane ut av klasserommet

foto