Regjeringa foreslår produksjonsavgift på oppdrett

foto