Tingrettane på Stord og Haugalandet får felles leiing