Auke i tal meldingar som omhandlar barn utsette for vald i nære relasjonar

foto