Bømlo kommune arrangerer Recoverykurs for å fremja livsmeistring

foto