Hareide: – Må vere ærlege på at mange er avhengige av bilen