Høgsterett: Mobiltitting ved raudt lys er ulovleg

foto