Stord sjukehus søkte ikkje om tilskot til lynladestasjon