– Den halve milliarden frå fylket går til vedlikehald, ikkje til store vegprosjekt som Bømlopakken

foto