Rettar sterk kritikk mot straumpakken for næringslivet

foto