Eidesvik Offshore: Satsar millionar på grøn teknologi