NIVA tilrår at kommunen leitar etter forureiningskjelde til Storavatnet