Vil nytta den resterande flyktningkvoten til asylsøkjarar frå Moria-leiren

foto