Reguleringsplanen klar for ny veg gjennom Moster

foto