Tek vassprøvar med helikopter av tre vatn på Bømlo