Regjeringa skal bli flinkare å finne representantar for distrikta