Røde Kors: Fleire redningsoppdrag til sjøs på Vestlandet i år enn i heile fjor

foto