Tok eit glasklart standpunkt til fordel for byggjedispensasjon