Gjer seg ferdig med etterlengta parkeringsplass i haust