Bil køyrde av vegen og ut på eit jorde ved Kulleseid