Nav er uroa over kor mange som er langtidsarbeidslause i Sunnhordland

foto