Kan Bømlo gjera meir når det kjem til turisme og reiseliv?