Vedtaket om å forlengja innkrevjinga på Spissøy vert send vidare

foto