Har skrive diplomoppgåve om gjenbruk av gamle BUS

foto