– Me går ut frå at slike formelle feil ikkje vert gjort igjen