Stipendiat frå HVL følgde lyngsviinga på Vestre Vika tett