Fyrer av økonomisk tretrinns-rakett for å unngå ROBEK