Dei står i spissen for nytt dotterselskap av LOS Gruppen AS