Mellombels makrellkvote reddar fisket i starten av 2024