Satsing på lukka og flyttbare oppdrettsanlegg: Leirvik Group AS går inn på eigarsida