Bømlo kan ha førekomstar av kvikkleire under sjø

foto