Elevorganisasjonen meiner statsbudsjettet aukar skilnadane i skulen

foto