Bukostnadane på Bømlo har hatt ein auke på 7,9 prosent

foto