Helserelatert fråvær blir ikkje ført på vitnemålet ut skuleåret

foto