Espeværingane tek opp parkeringsproblema i Eidesvik med kommunen