Kommunane betaler dyrt for vegar fylka har gitt frå seg ansvaret for

foto