Ønskte utsetjing av kommunestyre grunna smittesituasjonen

foto