Ytterlegare seks nye smittetilfelle av covid-19

foto