Aukande forskjell mellom gutar og jenter på nasjonale prøver

foto