Fylkeskommunen vil hjelpe papirlause flyktningar

foto