Kommunen har ei lang liste med ruteendringar som dei serverer til fylkeskommunen