— Hadde me hatt betre kapasitet, trur eg me kunne snudd statistikken