Ein konsekvens av høge straumprisar: Opplever veksande interesse frå bømlingar som vil driva med vedhogst i kommunal skog