Kvinne dømt til fengsel for trugsmål og skadeverk

foto