Fiskerøktar trur torsken kan bli den nye oppdrettslaksen